Groningen, literatuur
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
De keersvlam.

De keersvlam.

Roelofs, Lerus.

Euro 4.00
Nait wied weg.

Nait wied weg.

Roelofs, Lerus.

Euro 4.00
Tegen mörntied.

Tegen mörntied.

Roelofs, Lerus.

Euro 7.00
Tussen tied en altied.

Tussen tied en altied.

Roelofs, Lerus.

Euro 5.00
Van nijs.

Van nijs.

Roelofs, Lerus.

Euro 4.00
Opa's jonge joaren.

Opa's jonge joaren.

Sap-Akkerman, Nies.

Euro 4.50
Tussen swien en big.

Tussen swien en big.

Sap-Akkerman, Nies.

Euro 4.00
Liesterlaidjes.

Liesterlaidjes.

Scholte, Henk e.a. (samenstelling).

Euro 4.50
Mengelmous 4. Kinderteut.

Mengelmous 4. Kinderteut.

Scholtmeyer-Knapper,

Euro 3.50
Onner zoo'n gewvlf van blauwe lucht. Jan Boer.

Onner zoo'n gewvlf van blauwe lucht. Jan Boer.

Schorren, Derwin (samenstelling).

Euro 4.50
Baistachteg. Grunneger daaierntaimkes.

Baistachteg. Grunneger daaierntaimkes.

Schreiber, Fri (samenstelling).

Euro 3.00
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20