Home    Friesland   Friesland  Frysk, from en frij.
Frysk, from en frij.

Frysk, from en frij.


Bergsma, W. e.a. (re

Bergsma, W. e.a. (red.). Frysk, from en frij. In oantal aspekten fan leauwe en polityk yn Fryslân. Fryske Akademy, Ljouwert, 1988. 275 blz. ing. 16x24 cm.


Euro 10.00

Artikelcode: Bergsma, W. e.a. (re

Frysk, from en frij.